WIST | UBEZPIECZENIA

SAMOCHÓD | DOM | MIESZKANIE

OC przewoźnika


Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy zawodowo prowadzą zarobkowy transport na terenie kraju (OCPD w ruchu krajowym) lub/i w ruchu międzynarodowym (OCPD w ruchu międzynarodowym). Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe od momentu przyjęcia przesyłki towarowej do przewozu, aż do momentu wydania jej odbiorcy

Jaki jest zakres terytorialny polisy?


Jeżeli dokonujemy przewozów zarówno w kraju, jaki i w ruchu międzynarodowym, konieczne musimy wykupić oba ubezpieczenia (OCPD w ruchu krajowym oraz OCPD w ruchu międzynarodowym). Jeżeli nasza firma wykonuje przewozy tylko w międzynarodowe (np. ma list przewozowy z Polski do Niemiec), to nawet jeśli część trasy przebiega przez Polskę, nie ma potrzeby wykupienia polisy na kraj. Ubezpieczenie OC przewoźnika w międzynarodowym ruchu drogowym obejmuje również odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przewozem w „polskiej” części trasy , przebiegającej do granicy z krajem sąsiednim.

Za dodatkową opłatą możemy również rozszerzyć ochronę o odpowiedzialność cywilną:

• za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju),

• za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt,

• z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera,

• z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych (m.in. materiały wybuchowe, gazy, substancje toksyczne, materiały promieniotwórcze i żrące),

• za szkody powstałe podczas przewozu towarów łatwo psujących się,

• za przewóz leków, AGD, części samochodowych itd.