WIST | UBEZPIECZENIA

SAMOCHÓD | DOM | MIESZKANIE

OC Rolnika

OC Rolnika daje możliwość uzyskania odszkodowania przez osoby trzecie, za szkody na tych osobach lub ich mieniu, związanie z posiadaniem gospodarstwa rolnego przez Ubezpieczonego. Niespełnienie obowiązku ubezpieczenia w przypadku szkody może spowodować znaczne straty finansowe związane z naprawieniem szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Ponadto, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, rolnicy są obowiązany wnieść opłatę na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Kto ma obowiązek ubezpieczenia?

Jeżeli jesteś rolnikiem i posiadasz gospodarstwo rolne, to masz obowiązek ubezpieczyć Twoją odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania tego gospodarstwa.