WIST | UBEZPIECZENIA

SAMOCHÓD | DOM | MIESZKANIE

OC zawodowe (pielęgniarka, radca prawny itp.)

Wykonywanie zawodu, nawet jeżeli nie wiąże się z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, może stwarzać ryzyko wyrządzenia szkody – zarówno osobom trzecim, jak i kontrahentom. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu zapewnia pokrycie finansowych konsekwencji szkód wyrządzonych przy wykonywaniu zawodu.

Kto się może ubezpieczyć ???:

• Projektanci, wykonawcy lub doradcy komputerowi,

• Geodeci / biura geodezyjne,

• Pracownie projektowe / Pracownie projektowania wnętrz,

• Kancelarie prawne,

• Tłumacze / biura tłumaczeń,

• Weterynarze / lecznice weterynaryjne,

• Zarządcy nieruchomości,

• Pośrednicy w obrocie nieruchomości,

• Przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową,

• Trenerzy/ instruktorzy sportu,

• Przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie BHP,

• Nauczyciele.

Zakres

Odpowiedzialność zawodowa za szkody wyrządzone osobom trzecim, odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców, za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa, a także OC najemcy nieruchomości i za szkody w dokumentach. Dodatkowo koszty pomocy prawnej na rzecz ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego związanych z prowadzoną działalnością zawodową.