WIST | UBEZPIECZENIA

SAMOCHÓD | DOM | MIESZKANIE

Koszty leczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia zapewnia kompleksową ochroną ubezpieczeniową podczas zaplanowanych wyjazdów. Pozwala nam na bezpieczne spędzanie wakacji, chroniąc nas w nagłych i nieprzewidzianych sytuacjach, które mogą wydarzyć się w czasie podróży. Wykupując polisę, nie musimy się martwić o ewentualne konsekwencje finansowe, które mogą się zdarzyć w przypadku nagłej choroby wymagającej hospitalizacji, wypadku czy konieczności wizyty u lekarza. Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w zależności od wybranego wariantu, pokryje za nas koszty leczenia, pobytu w szpitalu czy ratownictwa górskiego. Ubezpieczyciel zwróci nam również wydatki poniesione na zakup niezbędnych leków, które zlecone zostały przez lekarza czy transport medyczny do kraju.

Jaki jest zakres ubezpieczenia kosztów leczenia?

Koszty leczenia są najważniejszym elementem wszystkich polis turystycznych oraz stanowią podstawę ubezpieczenia podróży. Swoją ochroną obejmują nie tylko koszty leczenia za granicą, ale także konsultacje z lekarzem, specjalistyczne badania, które zleci nam lekarz, wszelkie zabiegi ambulatoryjne czy pobyt w szpitalu.. Pamiętajmy, że wybierając się w podróż za granicę bez ważnej polisy koszty leczenia, szpital do którego się zgłosimy, ma prawo odmówić nam wykonania usług.

W zależności od celu naszego wyjazdu oraz zaplanowanych atrakcji, możemy wykupić dodatkową ochronę, z której możemy skorzystać, m.in.:

  • Assistance, zapewniające np. transport ubezpieczonego do kraju,
  • ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
  • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, dzięki któremu ubezpieczyciel pokryje szkody wyrządzone innym osobom,
  • bagaż podróżny,
  • sprzęt sportowy,
  • koszty ratownictwa górskiego,
  • ubezpieczenie ryzyka uprawiania sportów ekstremalnych,
  • koszty odwołania uczestnictwa w imprezie.

Od czego zależy składka ubezpieczenia? 

Na wakacje nierzadko wyjeżdżamy do państw, w których samodzielne pokrycie kosztów leczenia może okazać się dość trudne, a czasem wręcz niemożliwe.

Dlatego tak ważne jest poprawne określenie wysokości sumy ubezpieczenia (maksymalnej kwoty, do której odpowiada nasz Ubezpieczyciel). Jej wysokość musimy określić na takim poziomie, aby zabezpieczała nasze wydatki poniesione na koszty leczenia.