WIST | UBEZPIECZENIA

SAMOCHÓD | DOM | MIESZKANIE

Ubezpieczenie AC

Zawierając ubezpieczenie AC zwróćmy szczególną uwagę na jego najważniejsze elementy: zakres ochrony oraz wariant tego ubezpieczenia. Ważna jest również cena polisy, gdyż często mamy do czynienia z sytuacją, że droższe Autocasco ma mniejszy zakres ochrony od tańszej polisy.

Zwróćmy również uwagę na wszystkie wyłączenia. Dokładnie zapoznajmy się z OWU i upewnijmy się czy polisa spełnia nasze wymogi:

 • • poprawnie została określona wartość pojazdu – suma ubezpieczenia,
 • • zakres ochrony ubezpieczenia – czy na pewno nasz samochód będzie ubezpieczony od stłuczek i kradzieży, 
 • • udziały własne – czy przy wypłacie odszkodowania będzie potrącany udział własny, 
 • • wyłączenia odpowiedzialności – kiedy Towarzystwo nie wypłaci nam odszkodowania, 
 • • wykupienie amortyzacji – czy ubezpieczenie pozwoli nam zamontować nowe, oryginalne części, 
 • • czy polisa obejmuje również usługę Assistance, jaki jest zakres terytorialny AC. 
 • • W jakich krajach nasza polisa będzie ważna, czy tylko na terenie Polski czy również za granicą. 

Ubezpieczenie AC kompleksowo chroni nasz samochód gdy to my jesteśmy sprawcami szkody. Posiadając Autocasco, odszkodowanie zostanie wypłacone także wtedy, gdy nasze auto zostanie uszkodzone, a ustalenie sprawcy będzie niemożliwe, np. gdy ktoś zarysuje nam lakier na parkingu lub wybije szybę. 

Autocasco należy do ubezpieczeń dobrowolnych, które kompleksowo zabezpieczy nasze auto przed uszkodzeniami, zniszczeniami czy kradzieżą. Umowę ubezpieczenia AC zawieramy na okres 12 miesięcy. Składkę możemy zapłacić jednorazowo lub w ratach. Pamiętajmy również, że umowa AC wygasa automatycznie po zakończeniu okresu ubezpieczenia. 

Jaki jest zakres ubezpieczenia AC?

Polisa Autocasco swoją ochroną obejmuje zarówno nasz pojazd, jak i jego wyposażenie. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenia z polisy AC gdy uszkodzimy nasz samochód podczas zderzenia z innym pojazdem. Odszkodowanie otrzymamy również za szkody spowodowane zderzeniem ze zwierzętami oraz działaniem sił przyrody, np. powodzi, wybuchu czy pożaru. AC chronić nas będzie także w przypadku kradzieży auta, uszkodzenia czy dewastacji. 

 Kiedy Towarzystwo nie wypłaci odszkodowania? 

Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie we wszystkich przypadkach odpowiada za skutki zdarzeń. Na odszkodowanie z polisy AC nie możemy liczyć, np. gdy: 

 • • uszkodzimy samochód prowadząc go bez odpowiednich dokumentów, np. bez ważnego dowodu rejestracyjnego, prawa • • • jazdy, ważnego przeglądu technicznego (wybrane Towarzystwa odmówią wypłaty, jeśli mogło mieć to wpływ na powstanie szkody) lub pod wpływem alkoholu, 
 • • użyliśmy go jako narzędzie przestępstwa, 
 • • oddaliliśmy się bez uzasadnionej przyczyny z miejsca wypadku, 
 • • zostawiliśmy dowód rejestracyjny i kluczyki w samochodzie, który został nam skradziony.