WIST | UBEZPIECZENIA

SAMOCHÓD | DOM | MIESZKANIE

Floty

Ubezpieczenie floty jest rodzajem polis komunikacyjnych, które skierowane jest do wszystkich firm posiadających minimum kilka pojazdów. Najczęściej jednak, z ubezpieczenia flotowego korzystają firmy transportowe oraz spedycyjne. Dzięki ubezpieczeniu floty, przedsiębiorstwa nie muszą ubezpieczać każdego samochodu z osobna. W ramach jednej umowy możemy ubezpieczyć zbiorczo wszystkie pojazdy – niezależnie od tego czy są to samochody osobowe, ciężarowe czy inne, dzięki czemu nasza polisa będzie tańsza. Najczęściej flotę można ubezpieczać od 10-20 pojazdów, jednak w placówkach CUK Ubezpieczenia możemy znaleźć również atrakcyjne oferty dla minimum 1-10 pojazdów.

Jaki jest zakres ubezpieczenia floty?

Ubezpieczenie obejmuje wszystkie pojazdy wraz z ich wyposażeniem. Możemy wykupić tylko polisę OC lub stworzyć pakiety składające się z kilku ubezpieczeń, m.in.:

• Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych

• Zielona Karta

• Ochrona prawna

• Autocasco

• Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

• Ubezpieczenie Assistance

• Ubezpieczenie szyb, itp.

Co wpływa na cenę ubezpieczenia floty?

Im liczniejsza jest flota naszej firmy, tym lepsze warunki cenowe możemy otrzymać. Nie jest to jednak jedyny wyznacznik korzystnej oferty. Duże znaczenie dla ubezpieczycieli ma szkodowość klienta – liczba szkód oraz wartość wypłaconych odszkodowań. Ważną kwestię stanowi także liczba pojazdów oraz ich rodzaj i wiek. Oferta ubezpieczenia floty będzie się różnić w zależności czy ubezpieczamy ciągnik siodłowy czy samochód osobowy.