WIST | UBEZPIECZENIA

SAMOCHÓD | DOM | MIESZKANIE

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

Suma ubezpieczenia może wynieść od 30 do 200 tysięcy złotych. Składka ustalana jest indywidualnie w zależności od wybranej opcji, sumy ubezpieczenia oraz wieku osoby ubezpieczonej.

Składka może być opłacana miesięcznie, półrocznie lub rocznie.

Kto może wykupić polisę i na jak długo?

Oferta dostępna jest dla osób w wieku od 18. do 65 roku życia.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 5 lat i może być przedłużana na kolejne, 5-letnie okresy. Pełna ochrona w zakresie zdarzeń objętych ubezpieczeniem rozpoczyna się po 6 miesiącach od daty zawarcia umowy.

Ryzyko zachorowania na raka dotyczy nas wszystkich. Ma na to wpływ ciągły pośpiech, stres, brak snu, niezdrowe odżywianie i inne liczne czynniki związane z postępem cywilizacji. Wszystko to niekorzystnie działa na nasze zdrowie. Szanse na uniknięcie choroby lub szybkie wyzdrowienie zwiększysz poprzez regularne badania. Pozwolą one na wczesne wykrycie choroby i podjęcie odpowiednich kroków.

Czy wymagane są badania?

Zawarcie umowy następuje na podstawie krótkiego oświadczenia. Badania lekarskie nie są wymagane. Polisa jest wystawiana na miejscu u agenta.