WIST | UBEZPIECZENIA

SAMOCHÓD | DOM | MIESZKANIE

Ubezpieczenie zdrowia i skutków NNW

Co oznacza ubezpieczenie z tytułu zdrowia i skutków nieszczęśliwych wypadków?

Dzięki ubezpieczeniom z tej grupy możesz zabezpieczyć środki finansowe na wypadek zdarzeń związanych z wypadkami i chorobami. Świadczenia te pomogą twoim bliskim utrzymać standard życia, zaś Tobie zapewnią środki na leczenie, rehabilitację czy dostosowanie otoczenia (dom, samochód), aby ułatwić Ci życie w nowej sytuacji.

Możesz otrzymać świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu, kalectwa, niezdolności do pracy, zaś twoi bliscy mogą otrzymać świadczenia z tytułu śmierci będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku.

Możesz także ubezpieczyć się na wypadek poważnego zachorowania, pobytu szpitalu czy niezdolności do pracy związanej z przebytą chorobą. Należy jednak pamiętać, że większość tych ryzyk zabezpieczamy poprzez zawarcie umowy dodatkowej, a więc zawieranej wraz z umową główną, którą może być terminowe ubezpieczenie na życie czy polisa inwestycyjna. Jeśli jednak zależy nam na ubezpieczeniu zdrowia i NNW, można zawrzeć ubezpieczenie terminowe z niską sumą ubezpieczenia lub polisę inwestycyjną z niską kwotą inwestycji i skupić się na dobraniu odpowiednich umów dodatkowych.