WIST | UBEZPIECZENIA

SAMOCHÓD | DOM | MIESZKANIE

OC zarządcy nieruchomości

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, w związku z zarządzaniem nieruchomością.