WIST | UBEZPIECZENIA

SAMOCHÓD | DOM | MIESZKANIE

Mieszkanie i dom

Ubezpieczenia domu i mieszkania, należące do grupy ubezpieczeń majątkowych, w swojej ofercie posiadają wszystkie Towarzystwa działające na polskim rynku. Skorzystać z nich możemy posiadając na własność nieruchomość: dom, mieszkanie, garaż wolnostojący, pomieszczenie gospodarcze, małą architekturę, dom w budowie czy domek letniskowy. Co istotne, aby ubezpieczyć mieszkanie nie musimy być w nim na stałe zameldowani.

Przedmiot ubezpieczenia

Polisy mieszkaniowe mogą chronić zarówno mury, jak i mienie ruchome będące naszą własnością. Ubezpieczając stałe elementy chronimy wszystko to, co znajduje się wewnątrz pomieszczenia i jest na stałe przytwierdzone, m.in.: podłogi, panele, pomalowane ściany, zabudowane kuchnie, zabudowane szafy, kaloryfery, itp. Z kolei ruchomości domowe to nasza własność, którą w każdym momencie możemy przenieść, np. meble, sprzęt RTV, sprzęt AGD, stół czy rzeczy osobiste. Ubezpieczenia domu i mieszkania oferują nam także szeroką gamę innych przedmiotów, które możemy chronić. Są to m.in. wszystkie budowle, które znajdują się wokół naszego domu, np. chodniki, ogrodzenie, korty tenisowe, altanki, itp., pomieszczenia gospodarcze, garaże, zawartość piwnic czy szyby. 

 Zakres ubezpieczenia oraz wysokość składki 

Ubezpieczenie mieszkania lub domu posiada bardzo szeroki zakres. Możemy samodzielnie wybrać rodzaj ubezpieczenia, który nas interesuje, m.in.: 

  • • Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • • Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju,
  • • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
  • • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, 
  • • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
  • • Assistance domowy.
 Samodzielnie możemy wybrać także wartość na jaką zamierzamy ubezpieczyć własne mienie. Pamiętajmy, że wysokość składki zawsze jest różna i zależna od wielu elementów: sumy ubezpieczenia, wybranego wariantu, palnej lub niepalnej konstrukcji budynku, przeznaczenia czy jego lokalizacji.