WIST | UBEZPIECZENIA

SAMOCHÓD | DOM | MIESZKANIE

Ubezpieczenie bagażu

Wybierając się w podróż zawsze zabieramy ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy. Aby chronić nasz ekwipunek, powinniśmy przed wyjazdem zadbać o jego ochronę wykupując ubezpieczenie bagażu. Polisa zagwarantuje nam zwrot poniesionych kosztów, jeśli bagaż zostanie nam skradziony lub utracimy go na skutek zdarzeń losowych, takich jak: pożar, lawina, powódź czy intensywne opady deszczu. Świadczenie otrzymamy także wtedy, gdy nasz bagaż w czasie transportu ulegnie zniszczeniu lub opóźnione zostanie jego dostarczenie na miejsce, w którym będziemy spędzać urlop.

Ubezpieczony bagaż chroniony jest nie tylko gdy znajduje się pod naszą opieką, np. kamery czy aparaty cyfrowe, ale także gdy pozostawimy go w bagażniku samochodu, w przechowalni, w hotelu czy przyczepie kempingowej.

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

Ubezpieczenie bagażu podróżnego najczęściej zawierane jest w pakiecie z innymi elementami ubezpieczeń turystycznych:

Ubezpieczeniem kosztów leczenia,

Ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków,

Assistance.

Ochrona bagażu podróżnego obejmuje wszelkie walizy, torby i nesesery wraz z odzieżą i innymi rzeczami osobistymi, które w nich się znajdują. Polisa chroni także namioty, śpiwory, materace a nawet karimaty. Ubezpieczyć możemy również swój sprzęt sportowy.

Kiedy Towarzystwo nie wypłaci nam odszkodowania?

Nie w każdym przypadku utraty bagażu, Ubezpieczyciel zobowiązany będzie do wypłaty rekompensaty. Towarzystwo nie wypłaci nam odszkodowania jeśli zaginięcie lub utrata bagażu nastąpiła w wyniku naszego zaniedbania. Na zadośćuczynienie nie możemy liczyć również  w przypadku, gdy będziemy pod wpływem środków odurzających (alkohol lub narkotyki) lub będziemy przebywać na terytorium, na którym toczą się działania wojenne. Wyłączenia szczegółowo opisane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi powinniśmy się zapoznać przed wyjazdem.


  • • zostawiliśmy dowód rejestracyjny i kluczyki w samochodzie, który został nam skradziony.