WIST | UBEZPIECZENIA

SAMOCHÓD | DOM | MIESZKANIE

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym, zawieranym na okres 12 miesięcy. Wykupując polisę NNW, jednocześnie ubezpieczamy wszystkich pasażerów podróżujących z nami w pojeździe. NNW chroni nas od trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków. Swoją ochroną ubezpieczenie obejmuje nie tylko wypadki na terenie Polski, ale także poza jej granicami. Polisa NNW gwarantuje osobom ubezpieczonym wypłatę świadczenia bez względu na to czy kierujący pojazdem ponosi odpowiedzialność za wypadek czy nie. Odszkodowanie poszkodowani otrzymają także niezależnie od przysługujących im innych źródeł rekompensaty.

Kogo chroni ubezpieczenie NNW

Polisa NNW chroni wszystkie osoby podróżujące pojazdem – kierującego autem oraz pozostałych pasażerów.

Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu NNW dotyczy nie tylko szkód powstałych w czasie poruszania się samochodu. Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia OC, wypłatę odszkodowania otrzymamy także:

• podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,

• załadunku lub rozładunku,

• podczas przebywania w samochodzie w czasie postoju lub jego naprawy na trasie,

• na skutek upadku, pożaru lub wybuchu pojazdu.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania z NNW?

Pamiętajmy, że w określonych sytuacjach, Towarzystwo nie wypłaci nam odszkodowania. Stanie się tak, jeśli wypadek spowodujemy umyślnie lub gdy kierujący pojazdem będzie znajdował się pod wpływem alkoholu czy narkotyków. NNW nie obejmuje także szkód związanych z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa, powstałych podczas rajdów, wyścigów oraz działań wojennych.